บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรทิพย์ ปาเส 
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น